Aktualnie przeglądasz poprzednią wersję artykułu (30 lipca 2019 o 10:22:58). Najnowsza wersja

Zakładowa Organizacja Związkowa

W wyniku przeprowadzonych wyborów w dniu 14 marca 2018 roku do władz Zakładowej Organizacji Związkowej NSZZ „Solidarność” przy Instytucie Zootechniki PIB powołano na kadencję 2018-2022 następujący skład osobowy:

Skład Komisji Zakładowej

Przewodniczący: Paweł Radomski
Z-ca przewodniczącego: Piotr Moskała
Sekretarz: Monika Jerzykowska
Skarbnik: Paweł Bielański
Członek d/s socjalnych: Piotr Topolski
Członek do kontaktów z Regionem: Tadeusz Novak

Komisja Rewizyjna

Przewodniczący: Piotr Krzyścin
Członkowie: Ewa Bińczycka-Płodowska, Małgorzata Piórkowska, Janusz Bińczycki

Związek Zawodowy Pracowników Instytutu Zootechniki PIB został wpisany do Krajowego Rejestru Stowarzyszeń, Organizacji Społecznych i Zawodowych w lipcu 2002 roku. Związek jest zrzeszony w Radzie Szkolnictwa Wyższego i Nauki. Celem działalności (zgodnie z jego Statutem) jest bronienie praw i interesów pracowników Instytutu w zakresie warunków pracy i płac oraz warunków socjalno-bytowych.