Aktualnie przeglądasz poprzednią wersję artykułu (22 czerwca 2016 o 11:02:36). Najnowsza wersja

Zakładowe Organizacje Związkowe

Skład Komisji:

Przewodniczący: Halina Korzonek
Z-ca Przew.: Barbara Niwińska
Sekretarz: Bogumiła Choroszy
Skarbnik: Piotr Krzyścin
Członkowie: Ada Jarocka
Barbara Szczęśniak-Fabiańczyk

Skład Komisji Rewizyjnej:

Zenon Choroszy
Jerzy Aksak
Małgorzata Piórkowska
Beata Szymczyk

Związek Pracowników Instytutu Zootechniki

Związek Zawodowy Pracowników Instytutu Zootechniki został wpisany do Krajowego Rejestru Stowarzyszeń, Organizacji Społecznych i Zawodowych w lipcu 2002 r. Celem działalności Związku zgodnie z jego Statutem jest bronienie praw i interesów pracowników Instytutu Zootechniki – PIB w zakresie warunków pracy i płac oraz warunków socjalno-bytowych. Związek zrzeszony jest w Radzie Szkolnictwa Wyższego i Nauki.