Rada Naukowa na lata 2021 – 2025

Rada Naukowa Instytutu Zootechniki PIB na lata 2021–2025 liczy 38 osób, w tym:

 • 19 pracowników naukowych i badawczo-technicznych Instytutu
 • 19 osób spoza Instytutu

Instytut posiada uprawnienia do nadawania stopnia doktora i doktora habilitowanego nauk rolniczych w dyscyplinie zootechnika oraz doktora nauk rolniczych w dyscyplinie biotechnologia.

Przewodniczący Rady Naukowej

Zastępcy przewodniczącego Rady Naukowej

 

Członkowie Rady Naukowej będący pracownikami Instytutu Zootechniki PIB

 1. dr inż. Anna Arczewska-Włosek
 2. dr hab. Paweł Bielański
 3. dr inż. Jolanta Calik
 4. dr hab. Aldona Kawęcka, prof. IZ PIB
 5. dr hab. Dorota Kowalska
 6. dr hab. Mirosław Lisowski
 7. dr hab. Marek Pieszka
 8. dr hab. Katarzyna Połtowicz, prof. IZ PIB
 9. dr hab. Katarzyna Ropka-Molik, prof. IZ PIB
 10. dr hab. Maria Skrzyszowska
 11. dr hab. Beata Szymczyk
 12. dr hab. Magdalena Szyndler-Nędza
 13. dr hab. Małgorzata Świątkiewicz
 14. dr hab. Sylwester Świątkiewicz
 15. dr hab. Monika Trzcińska
 16. dr hab. Mirosław Tyra, prof. IZ PIB
 17. dr hab. Jacek Walczak
 18. dr hab. Tomasz Ząbek, prof. IZ PIB
 19. dr hab. Grzegorz Żak, prof. IZ PIB

Członkowie Rady Naukowej powołani przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi

 1. Andrzej Baehr – Prezes Zarządu Wielkopolskiego Centrum Hodowli i Rozrodu Zwierząt
 2. dr inż. Władysław Brejta – Związek Hodowców Bydła Simentalskiego, Związek Hodowców Koni Huculskich, Zakład Doświadczalny Instytutu Zootechniki – Państwowego Instytutu Badawczego Odrzechowa sp. z o. o.
 3. Anna Glixelli – Dyrektor Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego
 4. prof. dr hab. Eugeniusz R. Grela – Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 5. dr hab. inż. Paweł Górka, prof. UR – Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
 6. dr inż. Anna Hammermeister – Dyrektor Biura Polskiego Związku Hodowców i Producentów Trzody Chlewnej POLSUS
 7. prof. dr hab. Stanisław Kondracki – Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
 8. prof. dr hab. Zygmunt M. Kowalski – Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
 9. dr hab. Mariusz Korczyński, prof. UP – Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 10. prof. dr hab. Jacek Kuźmak – Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach
 11. prof. dr hab. Mariusz Pierzchała – Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt Polskiej Akademii Nauk w Jastrzębcu
 12. prof. dr hab. Maria Siwek-Gapińska – Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy
 13. dr Henryk Skórnicki – Centrum Doradztwa Rolniczego, Oddział Radom
 14. prof. dr hab. Ryszard Słomski – Instytut Genetyki Człowieka Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu
 15. prof. dr hab. Tomasz Szwaczkowski – Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 16. prof. dr hab. Brygida Ślaska – Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 17. prof. dr hab. Sylwester Tabor – Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
 18. prof. dr hab. Jan Udała – Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
 19. prof. dr hab. Justyna Więcek – Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego

Sekretariat

mgr inż. Anna Drabik
tel.: 666 081 218
e-mail: anna.drabik@iz.edu.pl
Krakowska 1, 32-083 Balice