Aktualnie przeglądasz poprzednią wersję artykułu (21 lutego 2017 o 09:47:14). Najnowsza wersja

Podstawy prawne

Instytut Zootechniki – Państwowy Instytut Badawczy działa na podstawie:

  1. rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 31 maja 1950 roku w sprawie utworzenia Instytutu Zootechniki (Dz. U. 1950 roku nr 24 poz. 210)
  2. rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 listopada 2006 r. (Dz. U. nr 202 poz. 1484) w sprawie nadania Instytutowi Zootechniki w Krakowie statusu państwowego instytutu badawczego
  3. statutu Instytutu Zootechniki – Państwowego Instytutu Badawczego (zatw. 23.12.2016)
  4. ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 roku o instytutach badawczych (Dz. U. z 2010 r. nr 96 poz. 618)
  5. ustawy o zasadach finansowania nauki z dnia 30 kwietnia 2010 roku (Dz. U. z 2010 r. nr 96 poz. 615)
  6. ustawy o Narodowym Centrum Nauki z dnia 30 kwietnia 2010 roku (Dz. U. z 2010 r. nr 96 poz. 617).