Aktualnie przeglądasz poprzednią wersję artykułu (9 maja 2018 o 11:00:22). Najnowsza wersja

Majątek i gospodarka finansowa

Aktywa (Stan na 31.12.2017) Pasywa (Stan na 31.12.2017)
A. Aktywa trwałe 257 600 183,84 zł A. Kapitał (fundusz własny) 272 887 054,82 zł
B. Aktywa obrotowe 83 715 414,15 zł B. Zobowiązania i rezerwy 68 428 543,17 zł
Aktywa razem 341 315 597,99 zł Pasywa razem: 341 315 597,99 zł
Aktywa (Stan na 31.12.2016) Pasywa (Stan na 31.12.2016)
A. Aktywa trwałe 248.709.861,75 zł A. Kapitał (fundusz własny) 271.059.315,16 zł
B. Aktywa obrotowe 92.781.314,67 zł B. Zobowiązania i rezerwy 70.431.861,26 zł
Aktywa razem 341.491.176,42 zł Pasywa razem: 341.491.176,42 zł
Aktywa (Stan na 31.12.2015) Pasywa (Stan na 31.12.2015)
A. Aktywa trwałe 250.203.417,86 zł A. Kapitał (fundusz własny) 269.849.075,73 zł
B. Aktywa obrotowe 87.446.155,19 zł B. Zobowiązania i rezerwy 67.800.497,32 zł
Aktywa razem 337.649.573,05 zł Pasywa razem: 337.649.573,05 zł
Aktywa (Stan na 31.12.2014) Pasywa (Stan na 31.12.2014)
A. Aktywa trwałe 258.240.841,79 zł A. Kapitał (fundusz własny) 268.653.389,29 zł
B. Aktywa obrotowe 76.385.865,99 zł B. Zobowiązania i rezerwy 65.973.318,49 zł
Aktywa razem 334.626.707,78 zł Pasywa razem: 334.626.707,78 zł
Aktywa (Stan na 31.12.2013) Pasywa (Stan na 31.12.2013)
A. Aktywa trwałe 266.369.479,39 zł A. Kapitał (fundusz własny) 267.513.744,84 zł
B. Aktywa obrotowe 73.219.320,25 zł B. Zobowiązania i rezerwy 72.075.054,80 zł
Aktywa razem 339.588.799,64 zł Pasywa razem: 339.588.799,64 zł
Aktywa (Stan na 31.12.2012) Pasywa (Stan na 31.12.2012)
A. Aktywa trwałe 260.604.159,52 zł A. Kapitał (fundusz własny) 266.221.451,75 zł
B. Aktywa obrotowe 85.784.136,79 zł B. Zobowiązania i rezerwy 80.166.844,56 zł
Aktywa razem 346.388.296,31 zł Pasywa razem: 346.388.296,31 zł
Aktywa (Stan na 31.12.2011) Pasywa (Stan na 31.12.2011)
A. Aktywa trwałe 256.028.035,63 zł A. Kapitał (fundusz własny) 260.605.471,87 zł
B. Aktywa obrotowe 84.085.030,67 zł B. Zobowiązania i rezerwy 79.507.594,43 zł
Aktywa razem 340.113.066,30 zł Pasywa razem: 340.113.066,30 zł