Aktualnie przeglądasz poprzednią wersję artykułu (20 kwietnia 2018 o 12:12:37). Najnowsza wersja

Majątek i gospodarka finansowa

Aktywa (Stan na 31.12.2016) Pasywa (Stan na 31.12.2016)
A. Aktywa trwałe 248.709.861,75 zł A. Kapitał (fundusz własny) 271.059.315,16 zł
B. Aktywa obrotowe 92.781.314,67 zł B. Zobowiązania i rezerwy 70.431.861,26 zł
Aktywa razem 341.491.176,42 zł Pasywa razem: 341.491.176,42 zł
Aktywa (Stan na 31.12.2015) Pasywa (Stan na 31.12.2015)
A. Aktywa trwałe 250.203.417,86 zł A. Kapitał (fundusz własny) 269.849.075,73 zł
B. Aktywa obrotowe 87.446.155,19 zł B. Zobowiązania i rezerwy 67.800.497,32 zł
Aktywa razem 337.649.573,05 zł Pasywa razem: 337.649.573,05 zł
Aktywa (Stan na 31.12.2014) Pasywa (Stan na 31.12.2014)
A. Aktywa trwałe 258.240.841,79 zł A. Kapitał (fundusz własny) 268.653.389,29 zł
B. Aktywa obrotowe 76.385.865,99 zł B. Zobowiązania i rezerwy 65.973.318,49 zł
Aktywa razem 334.626.707,78 zł Pasywa razem: 334.626.707,78 zł
Aktywa (Stan na 31.12.2013) Pasywa (Stan na 31.12.2013)
A. Aktywa trwałe 266.369.479,39 zł A. Kapitał (fundusz własny) 267.513.744,84 zł
B. Aktywa obrotowe 73.219.320,25 zł B. Zobowiązania i rezerwy 72.075.054,80 zł
Aktywa razem 339.588.799,64 zł Pasywa razem: 339.588.799,64 zł
Aktywa (Stan na 31.12.2012) Pasywa (Stan na 31.12.2012)
A. Aktywa trwałe 260.604.159,52 zł A. Kapitał (fundusz własny) 266.221.451,75 zł
B. Aktywa obrotowe 85.784.136,79 zł B. Zobowiązania i rezerwy 80.166.844,56 zł
Aktywa razem 346.388.296,31 zł Pasywa razem: 346.388.296,31 zł
Aktywa (Stan na 31.12.2011) Pasywa (Stan na 31.12.2011)
A. Aktywa trwałe 256.028.035,63 zł A. Kapitał (fundusz własny) 260.605.471,87 zł
B. Aktywa obrotowe 84.085.030,67 zł B. Zobowiązania i rezerwy 79.507.594,43 zł
Aktywa razem 340.113.066,30 zł Pasywa razem: 340.113.066,30 zł