Aktualnie przeglądasz poprzednią wersję artykułu (28 stycznia 2019 o 13:16:57). Najnowsza wersja

Dyrekcja

Dyrektor

prof. dr hab. inż. Maciej Pompa-Roborzyński
e-mail: maciej.roborzynski@izoo.krakow.pl

Z-ca Dyrektora ds. Nauki

dr hab.Piotr Wójcik, prof. IZ PIB
e-mail: piotr.wojcik@izoo.krakow.pl

Z-ca Dyrektora ds. Infrastruktury

mgr Aleksandra Dziedzic
e-mail: aleksandra.dziedzic@izoo.krakow.pl

Główny Księgowy

mgr Maciej Smagowicz
e-mail: maciej.smagowicz@izoo.krakow.pl

Z-ca Głównego Księgowego

mgr Joanna Ciećkiewicz
e-mail: joanna.cieckiewicz@izoo.krakow.pl

mgr Jadwiga Kudłacik
e-mail: jadwiga.kudlacik@izoo.krakow.pl