Aktualnie przeglądasz poprzednią wersję artykułu (13 listopada 2018 o 06:47:08). Najnowsza wersja

Dyrekcja

Dyrektor

prof. dr hab. inż. Maciej Pompa-Roborzyński
e-mail: maciej.roborzynski@izoo.krakow.pl

Z-ca Dyrektora ds. Nauki

dr hab. Jacek Walczak
e-mail: jacek.walczak@izoo.krakow.pl

Z-ca Dyrektora ds. Infrastruktury

inż. Antoni Paul
e-mail: antoni.paul@izoo.krakow.pl

Główny Księgowy

mgr Maciej Smagowicz
e-mail: maciej.smagowicz@izoo.krakow.pl

Z-ca Głównego Księgowego

mgr Joanna Ciećkiewicz
e-mail: joanna.cieckiewicz@izoo.krakow.pl

mgr Jadwiga Kudłacik
e-mail: jadwiga.kudlacik@izoo.krakow.pl