Aktualnie przeglądasz poprzednią wersję artykułu (6 kwietnia 2018 o 08:22:17). Najnowsza wersja

Dyrekcja

Siedziba Instytutu Zootechniki – Państwowego Instytutu Badawczego:
ul. Sarego 2, 31-047 Kraków
tel. (12) 422-88-52; fax (12) 422-80-65

Sekretariat Dyrektora Instytutu – Balice
ul. Krakowska 1, 32-083 Balice
tel. 666 081 133
centrala: (12) 357 25 00
fax: (12) 285 67 33
e-mail: sekretariat@izoo.krakow.pl

Dyrektor:
prof. dr hab. inż. Maciej Pompa-Roborzyński
e-mail: maciej.roborzynski@izoo.krakow.pl

Z-ca Dyrektora ds. Nauki:
dr hab. Jacek Walczak
e-mail: jacek.walczak@izoo.krakow.pl

Z-ca Dyrektora ds. Infrastruktury:
inż. Antoni Paul
e-mail: antoni.paul@izoo.krakow.pl

Główny Księgowy:
mgr Krzysztof Strózik
e-mail: krzysztof.strozik@izoo.krakow.pl

Pełnomocnik Dyrektora ds. Systemu Zarządzania i Jakością
mgr Sebastian Gregorczyk
e-mail: sebastian.gregorczyk@izoo.krakow.pl