Aktualnie przeglądasz poprzednią wersję artykułu (24 lutego 2017 o 07:34:17). Najnowsza wersja

Dyrekcja

Siedziba Instytutu Zootechniki – Państwowego Instytutu Badawczego

ul. Sarego 2, 31-047 Kraków
Tel. (12) 422-88-52; Fax (12) 422-80-65;

Sekretariat Dyrektora Instytutu – Balice

ul. Krakowska 1, 32-083 Balice
Centrala: (12) 357 25 00 Sekretariat: 666 081 133
Fax: (12) 285 67 33
e-mail: izooinfo@izoo.krakow.pl

Dyrektor

prof. dr hab. inż. Maciej Pompa-Roborzyński
e-mail: maciej.roborzyński@izoo.krakow.pl

Z-ca Dyrektora ds. Nauki

prof. dr hab. Robert Eckert
e-mail: robert.eckert@izoo.krakow.pl

Z-ca Dyrektora ds. Infrastruktury

mgr inż. Józef Śliwa
e-mail: jozef.sliwa@izoo.krakow.pl

Pełnomocnik ds. Genomicznej Oceny Zwierząt

prof. dr hab. Robert Eckert
e-mail: robert.eckert@izoo.krakow.pl

Pełnomocnik ds. Organizacji i Planowania Badań

prof. dr hab. Mariusz Pietras
e-mail: mariusz.pietras@izoo.krakow.pl

Pełnomocnik ds. Pracowniczych i Prawnych

mgr Bogdan Ams
e-mail: bogdan.ams@izoo.krakow.pl

Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania Jakością

mgr Sebastian Gregorczyk
e-mail: sebastian.gregorczyk@izoo.krakow.pl

Główny Księgowy

mgr Krzysztof Strózik
e-mail: krzysztof.strozik@izoo.krakow.pl