Struktura własnościowa

Według stanu na 31.12.2015 roku

Grunty własność Instytutu IZ PIB (ha) Grunty użytkowanie wieczyste Instytutu IZ PIB (ha) Grunty łącznie Instytutu IZ PIB (ha) Grunty wydzierżawione Instytutu IZ PIB (ha)
896,1766 11 376,4602 12 272,6368 12 201,4969

Grunty zarządzane przez Zakłady Doświadczalne IZ PIB: w Kołudzie Wielkiej (1050,01 ha) i w Pawłowicach (1997,33 ha) to pow. 3 047,34 ha.

Według stanu na 31.12.2009 roku, w użytkowaniu wieczystym Instytutu znajduje się ogółem 12.667,7 ha gruntów, z czego w użytkowaniu zakładów doświadczalnych jest 2.572 ha, natomiast w użytkowaniu spółek 10.095,7 ha, które są przez spółki dzierżawione. Budynki i budowle posadowione na tych gruntach są własnością Instytutu Zootechniki PIB.