Struktura organizacyjna

Pion Nauki

Biuro Dyrektora ds. Nauki
p.o. kierownika: mgr Marta Jarosz
e-mail: marta.jarosz@izoo.krakow.pl

Zakład Hodowli Bydła
p.o. kierownika: dr hab. Piotr Wójcik prof. IZ
e-mail: piotr.wojcik@izoo.krakow.pl

Zakład Hodowli Trzody Chlewnej
p.o. kierownika: dr hab. Mirosław Tyra prof. IZ
e-mail: miroslaw.tyra@izoo.krakow.pl

Zakład Hodowli Drobiu
p.o. kierownika: dr hab. Katarzyna Połtowicz
e-mail: katarzyna.poltowicz@izoo.krakow.pl

Zakład Hodowli Owiec i Kóz
p.o. kierownika: dr inż. Jan Knapik
e-mail: jan.knapik@izoo.krakow.pl

Zakład Hodowli Drobnego Inwentarza
p.o. kierownika: prof. dr hab. Dorota Kowalska
e-mail:
dorota.kowalska@izoo.krakow.pl

Zakład Hodowli Koni
p.o. kierownika: dr inż. Iwona Tomczyk-Wrona
e-mail: 
iwona.tomczyk@izoo.krakow.pl

Zakład Fizjologii Żywienia
p.o. kierownika: dr hab. Marek Pieszka prof. IZ
e-mail: marek.pieszka@izoo.krakow.pl

Zakład Systemów i Środowiska Produkcji
p.o. kierownika: dr hab. Jacek Walczak
e-mail: jacek.walczak@izoo.krakow.pl

Zakład Biologii Molekularnej Zwierząt
p.o. kierownika: dr hab. Igor Zubrzycki
e-mail: igor.zubrzycki@izoo.krakow.pl

Zakład Biotechnologii Rozrodu i Kriokonserwacji
p.o. kierownika: dr hab. Jolanta Opiela
e-mail: jolanta.opiela@izoo.krakow.pl

Zakład Obsługi Informatycznej
p.o. kierownika: mgr inż. Mariusz Adamczyk
e-mail: mariusz.adamczyk@izoo.krakow.pl

Studium Doktoranckie
p.o. kierownika: prof. dr hab. Paweł Bielański
e-mail: pawel.bielanski@izoo.krakow.pl

Pion Zarządzania

Generalne Biuro Dyrektora
p.o. kierownika: mgr Jakub Bielański
e-mail: jakub.bielanski@izoo.krakow.pl

Zespół Radców Prawnych

Stanowisko ds. Informacji Niejawnych
mgr Zenon Wojtanis
e-mail: izooinfo@izoo.krakow.pl

Stanowisko ds. BHP i PPOŻ
mgr Ewa Bińczycka-Płodowska
e-mail: ewa.plodowska@izoo.krakow.pl

Doradcy i Zespoły Doraźne

Dział Finansowo-Księgowy
p.o. kierownika: mgr Krzysztof Strózik
e-mail: krzysztof.strozik@izoo.krakow.pl

Zespół Finansowej Obsługi Usług i Projektów

Pion Infrastruktury

Biuro Dyrektora ds. Infrastruktury
p.o. kierownika: mgr Dariusz Czepiec
e-mail: dariusz.czepiec@izoo.krakow.pl

Dział Obsługi Technicznej
p.o. kierownika: Józef Janczy
e-mail: jozef.janczy@izoo.krakow.pl

Dział Planowania i Programowania Inwestycyjnego
p.o. kierownika: mgr Mariusz Cichecki
e-mail: mariusz.cichecki@izoo.krakow.pl

Dział Analityki Laboratoryjnej
p.o. kierownika: dr hab. Robert Gąsior
e-mail: robert.gasior@izoo.krakow.pl

Zakład Doświadczalny Kołuda Wielka
Dyrektor:
 dr inż. Eugeniusz Kłopotek
e-mail: koluda@izoo.krakow.pl

Zakład Doświadczalny Pawłowice
Dyrektor: dr inż. Marian Kamyczek
e-mail:
pawlowice@izoo.krakow.pl

Zakłady Doświadczalne (Spółki z o.o.)