Struktura organizacyjna

Pion Nauki

Biuro Dyrektora ds. Nauki
p.o. kierownika: mgr inż. Agnieszka Duniec-Moskal
e-mail: agnieszka.duniec@izoo.krakow.pl

Zakład Hodowli Bydła
kierownik: dr hab. Piotr Wójcik, prof. IZ PIB
e-mail: piotr.wojcik@izoo.krakow.pl

z-ca kierownika: dr hab. Iwona Radkowska
e-mail: iwona.radkowska@izoo.krakow.pl

Zakład Hodowli Trzody Chlewnej
kierownik: dr hab. Mirosław Tyra, prof. IZ PIB
e-mail: miroslaw.tyra@izoo.krakow.pl

Zakład Hodowli Drobiu
kierownik: dr hab. Katarzyna Połtowicz, prof. IZ PIB
e-mail: katarzyna.poltowicz@izoo.krakow.pl

Zakład Hodowli Owiec i Kóz
kierownik: dr hab. Aldona Kawęcka
e-mail: aldona.kawecka@izoo.krakow.pl

Zakład Hodowli Drobnego Inwentarza
kierownik: prof. dr hab. Dorota Kowalska
e-mail: dorota.kowalska@izoo.krakow.pl

Zakład Hodowli Koni
kierownik: dr inż. Iwona Tomczyk-Wrona
e-mail: iwona.tomczyk@izoo.krakow.pl

Zakład Żywienia Zwierząt i Paszoznawstwa
kierownik: prof. dr hab. Beata Szymczyk
e-mail: beata.szymczyk@izoo.krakow.pl

Zakład Systemów i Środowiska Produkcji
kierownik: dr hab. Jacek Walczak
e-mail: jacek.walczak@izoo.krakow.pl

Zakład Biologii Molekularnej Zwierząt
kierownik: dr hab. Katarzyna Ropka-Molik, prof. IZ PIB
e-mail: katarzyna.ropka@izoo.krakow.pl

Zakład Biotechnologii Rozrodu i Kriokonserwacji
kierownik: prof. dr hab. Zdzisław Smorąg
e-mail: zdzislaw.smorag@izoo.krakow.pl

Dział Informatyki
kierownik: mgr inż. Mariusz Adamczyk
e-mail: mariusz.adamczyk@izoo.krakow.pl

Studium Doktoranckie
kierownik: prof. dr hab. Paweł Bielański
e-mail: pawel.bielanski@izoo.krakow.pl

Pion Zarządzania

Generalne Biuro Dyrektora
kierownik: mgr Ewelina Jędrzejowska
e-mail: ewelina.jedrzejowska@izoo.krakow.pl

Zespół Radców Prawnych

Stanowisko ds. Informacji Niejawnych
mgr Zenon Wojtanis
e-mail: zenon.wojtanis@izoo.krakow.pl

Stanowisko ds. BHP i PPOŻ
mgr Ewa Bińczycka-Płodowska
e-mail: ewa.plodowska@izoo.krakow.pl

Doradcy i Zespoły Doraźne

Dział Finansowo-Księgowy
kierownik: mgr Maciej Smagowicz
e-mail: maciej.smagowicz@izoo.krakow.pl

Zespół Finansowej Obsługi Usług i Projektów

Inspektor Ochrony Danych
Rafał Andrzejewski
e-mail: rafal.andrzejewski@izoo.krakow.pl

Pion Infrastruktury

Biuro Dyrektora ds. Infrastruktury
kierownik: mgr Jakub Bielański
e-mail: jakub.bielanski@izoo.krakow.pl

Dział Obsługi Technicznej
kierownik: dr Tomasz Pająk
e-mail: tomasz.pająk@izoo.krakow.pl

Zespół Zamówień Publicznych
kierownik: mgr Mariusz Cichecki
e-mail: mariusz.cichecki@izoo.krakow.pl

Dział Analityki Laboratoryjnej
kierownik: dr hab. Robert Gąsior
e-mail: robert.gasior@izoo.krakow.pl

Zakład Doświadczalny Kołuda Wielka
dyrektor: dr inż. Eugeniusz Kłopotek
e-mail: koluda@izoo.krakow.pl

Zakład Doświadczalny Pawłowice
dyrektor: dr inż. Marian Kamyczek
e-mail: pawlowice@izoo.krakow.pl

Zakłady Doświadczalne (spółki z o.o.)