Ogłoszenie o postępowaniu kwalifikacyjnym na stanowisko Prezesa Zarządu ZD IZ PIB Rudawa sp. z o.o.

Rada Nadzorcza Zakładu Doświadczalnego Instytutu Zootechniki PIB Rudawa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rudawie ul. Kard. A. Dunajewskiego 91, 32-064 Rudawa ogłasza na warunkach przewidzianych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 18 marca 2003 roku w sprawie przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko członka zarządu w niektórych spółkach handlowych (Dz.U. z 2003 r. Nr 55, poz.

Czytaj dalej Ogłoszenie o postępowaniu kwalifikacyjnym na stanowisko Prezesa Zarządu ZD IZ PIB Rudawa sp. z o.o.