Studium Doktoranckie – nabór na lata 2018-2022

Instytut Zootechniki – Państwowy Instytut Badawczy w Krakowie ogłasza nabór na 4-letnie stacjonarne Studia Doktoranckie (studia trzeciego stopnia) lata 2018-2022 w dziedzinie nauk rolniczych, dyscyplina zootechnika oraz w dziedzinie nauk rolniczych, dyscyplina biotechnologia. O przyjęcie mogą się ubiegać osoby, które ukończyły studia z zakresu zootechniki, biotechnologii (lub innych dyscyplin z dziedziny nauk rolniczych, weterynarii, dyscypliny z dziedziny nauk biologicznych)

Czytaj dalej Studium Doktoranckie – nabór na lata 2018-2022

Ogłoszenie o postępowaniu kwalifikacyjnym na stanowisko Prezesa Zarządu ZD IZ PIB Rudawa sp. z o.o.

Rada Nadzorcza Zakładu Doświadczalnego Instytutu Zootechniki PIB Rudawa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rudawie ul. Kard. A. Dunajewskiego 91, 32-064 Rudawa ogłasza na warunkach przewidzianych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 18 marca 2003 roku w sprawie przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko członka zarządu w niektórych spółkach handlowych (Dz.U. z 2003 r. Nr 55, poz.

Czytaj dalej Ogłoszenie o postępowaniu kwalifikacyjnym na stanowisko Prezesa Zarządu ZD IZ PIB Rudawa sp. z o.o.