Studium Doktoranckie – nabór na lata 2018-2022

Odstąpienie od uruchomienia kolejnej edycji studiów doktoranckich Na podstawie § 5 ust. 1 Warunków i trybu rekrutacji kandydatów na stacjonarne studia doktoranckie, lata 2018-2022, prowadzone w Instytucie Zootechniki – Państwowym Instytucie Badawczym przyjętych Uchwałą Rady Naukowej Instytutu Zootechniki PIB nr 6/208 z 22 marca 2018 r. na skutek zbyt małej liczby kandydatów na studia doktoranckie postępowanie rekrutacyjne zostało

Czytaj dalej Studium Doktoranckie – nabór na lata 2018-2022

Ogłoszenie o postępowaniu kwalifikacyjnym na stanowisko Prezesa Zarządu ZD IZ PIB Rudawa sp. z o.o.

Rada Nadzorcza Zakładu Doświadczalnego Instytutu Zootechniki PIB Rudawa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rudawie ul. Kard. A. Dunajewskiego 91, 32-064 Rudawa ogłasza na warunkach przewidzianych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 18 marca 2003 roku w sprawie przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko członka zarządu w niektórych spółkach handlowych (Dz.U. z 2003 r. Nr 55, poz.

Czytaj dalej Ogłoszenie o postępowaniu kwalifikacyjnym na stanowisko Prezesa Zarządu ZD IZ PIB Rudawa sp. z o.o.