Kontakt

Siedziba Instytutu Zootechniki – Państwowego Instytutu Badawczego

ul. Sarego 2, 31-047 Kraków
Tel. (12) 422-88-52; Fax (12) 422-80-65

Adres do korespondencji – Balice

ul. Krakowska 1, 32-083 Balice
Centrala: (12) 357 25 00, Sekretariat: (12) 357 25 00, 666 081 133

Fax (12) 285-67-33
e-mail: izooinfo@izoo.krakow.pl

NIP: 675-000-21-30
REGON: 000079728