Kontakt

Siedziba Instytutu Zootechniki – Państwowego Instytutu Badawczego

ul. Sarego 2, 31-047 Kraków
tel. (12) 422-88-52; fax (12) 422-80-65

Adres do korespondencji

ul. Krakowska 1, 32-083 Balice
tel. centrala: (12) 357 25 00
tel. sekretariat: 666 081 133; fax (12) 285-67-33
e-mail: sekretariat@izoo.krakow.pl

NIP: 675-000-21-30
REGON: 000079728